• O NAMA
  • DALEKOVODI
  • TRAFOSTANICE
  • NISKONAPONSKE MREŽE
  • JAVNA RASVETA
  • ELEKTRIČNE INSTALACIJE
  • PROJEKTOVANJE I MERENJE
  • MEHANIZACIJA
  • KONTAKT
- Izgradnja i projektovanje električnih instalacija jake i slabe struje u
  stambenoposlovnim objektima.

- Izgradnja i projektovanje sistema za video nadzor, alarmnih sistema,
  sistema za dojavu i zaštitu od požara

- Izgradnja i projektovanje pametnih instalacija, omogućavajući kontrolu
  utroška i racionalizaciju potrošnje energije i daljinsko upravljanje
  instalacijom pomoću interneta, mobilnog telefona ili slično.

- Izgradnja i projektovanje sistema za kompenzaciju reaktivne
  električne energije.

  ALL RIGHTS RESERVED © SEA DOO